Tolunoğulları (868-905)

0
74

Kurucusu Tolunoğlu Ahmet‘tir.

Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.

Başkent Fustat (Kahire) şehridir.

Güçlü bir ordu ve donanma kurmuşlardır.

Halkın tamamı Arap, ordu ve yöneticiler ise Türk’tür. Toplum ile yöneticiler ve ordu arasındaki bu farklılık devletin kısa sürede yıkılmasında etkili olmuştur.

Mısır Tolunoğulları döneminde mimaride adeta altın çağını yaşamıştır. Nitekim bu dönemde yapılan Tolunoğlu Ahmet Camii ve Ulu Cami Kahire’deki önemli mimari eserlerdir.

Ayrıca Tolunoğlu Ahmet’in ”maristan” adıyla kurmuş olduğu hastane ve eczanede ise tüm halka ücretsiz sağlık hizmeti verilmiştir.

Devlet taht kavgalarının da etkisiyle 905’te Abbasiler tarafından yıkılmıştır.