Ana Sayfa Etiketler Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti

Etiket: Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti

Kösedağ Savaşı (1243) (Anadolu Selçuklu Devleti & Moğollar (İlhanlı))

Anadolu'daki karışıklıklardan yararlanmak isteyen Moğollar ile yapılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti savaşta ağır bir yenilgi almıştır. Savaşın sonucunda; Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış süreci hızlanmıştır. Anadolu'da siyasi birlik bozulmuş ve Anadolu beylikleri bağımsız...

Baba İshak (Babailer) İsyanı (1240)

Bu isyanın ortaya çıkmasında otorite boşluğu ve ekonomik sıkıntılar önemli rol oynamıştır. Özellikle Moğol baskısından kaçarak Anadolu'ya göç eden, ancak yer ve otlak sıkıntısı çeken Türkmenler...

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi

Bu dönemde devletin dağılma süreci hızlanmıştır. Bunda ortaya çıkan gelişmeler etkili olmuştur. * Baba İshak (Babailer) İsyanı (1240) * Kösedağ Savaşı (1243) (Anadolu Selçuklu Devleti & Moğollar (İlhanlı))

I. Alaeddin Keykubat Dönemi

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemidir. Devletin merkezi olan Konya, kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir. Mengücekliler'e ve Harput Artukluları'na son verilmiştir. Bu dönemde özellikle Alanya (Alaiye) ve Karadeniz'in kuzeyindeki Suğdak ticaret merkezi alınarak denizcilik...

I. İzzeddin Keykavus Dönemi

Bu dönemde Kıbrıs Krallığı ile ticari antlaşmalar imzalanmıştır. Karadeniz ticaret yollarını güvence altına almak amcıyla Sinop ele geçirilmiştir. Donanmaya ve ticarete önem verilmiş, bu doğrultuda Sinop'ta Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk tersanesi kurulmuştur.

I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi

Trabzon Rum İmparatorluğu'nu yenerek Samsun ve çevresini ele geçirmiş, böylece Karadeniz ticaret yollarını güvence altına almıştır. Aynı amaç doğrultusunda Antalya fethedilmiştir. Anadolu Selçuklu dönemine ait ilk medrese olan Kayseri'deki Koca Hasan...

II. Kılıç Arslan Dönemi

Bu dönemde ilk gümüş ve altın para basılmıştır. Kayseri-Aksaray'da bulunan ve Anadolu'daki ilk kervansaray olarak kabul edilen Alay Han bu dönemde yapılmıştır. Danişmentlilere son verilmiştir. Dönemin en önemli gelişmesi Bizans ile yapılan Miryokefalon Savaşı'dır (1176). Miryokefalon Savaşı Anadolu...

I. Mesut Dönemi

Haçlılara karşı yürütülen mücadeleler hızla devam etmiş ve başarı sağlanmıştır. Sivas ve Malatya'yı Danişmentlilerden alan Sultan I. Mesut kendi adına ilk madeni (bakır) parayı (sikke) bastırmıştır. Bu dönemde ilk kez Batı kaynaklarında...

I. Kılıç Arslan Dönemi

Haçlıların baskısı nedeniyle merkez İznik'ten Konya'ya taşınmıştır. Önemli: Konya, Anadolu Selçuklu Devleti ile Karamanoğulları'na başkentlik yapmıştır. Çaka Beyliği'ne son verilmiştir. Bu dönemde Haçlı ordusuyla mücadele etmek ve Anadolu Türk birliğini sağlamak devletin iki...

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308)

Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik merkez olmak üzere 1077 yılında kurulmuştur. Süleyman Şah'ın fetihleri Anadolu'nun Türkleşme sürecini hızlandırmış ve ülkenin sınırları Adana, Tarsus ve Hatay'a kadar...
- Advertisement -

EN POPÜLER

Mehmet Hepgün

Kleptomani

Mudi

SON DAKİKA