II. Kılıç Arslan Dönemi

0
60

Bu dönemde ilk gümüş ve altın para basılmıştır.

Kayseri-Aksaray’da bulunan ve Anadolu’daki ilk kervansaray olarak kabul edilen Alay Han bu dönemde yapılmıştır.

Danişmentlilere son verilmiştir.

Dönemin en önemli gelişmesi Bizans ile yapılan Miryokefalon Savaşı‘dır (1176).

Miryokefalon Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti‘nin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Savaşın sonucunda;

Bizans yenilmiş ve vergiye bağlanmıştır.

Anadolu kesin ve ebedi olarak Türk Yurdu haline gelmiştir.

Bizans Türkleri Anadolu’dan atamayacağını anlamış ve savunmaya çekilmiştir.

Dikkat: II. Kılıçarslan ölmeden önce ”Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı doğrultusunda ülkeyi 11 oğlu arsında paylaştırmıştır. Bu durum geleneksel veraset anlayışı‘nın devamını gösterir.