Türk Adı ve Anlamı

0
169

Türk adının anlamı konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bunlar;

FİKİR ADAMI YÜKLEDİĞİ ANLAM
Kaşgarlı Mahmut  Olgunluk Çağı (Divan-ı Lügati’t Türk’te)
Ziya Gökalp Töreli (Türeli), Kanun-Nizam Sahibi
G. Doerfer Devlete Bağlı Halk
A. Wambery Türemek, Çoğalmak, Yaratılmış
W. Bartholt Kanunla Düzenlenmiş Halk
S. W. Koelle Çekmek, Cezvetmek
Müller ve G. Nemeth Güçlü, Kuvvetli(Uygur metinlerinden hareketle)

 

Bunun yanında Çin kaynaklarında miğfer (dugulga) (Altay’ın eteklerindeki bir dağın şekli nedeniyle), Uygur metinlerinde güçlü, kuvvetli, İslam Kaynaklarında ise terk edilmiş olarak geçen Türk Kelimesinin erdemli, cesur gibi anlamları da vardır.

 

Dipnot: ”Türk” adından ilk kez Çin yıllıklarında bahsedilmştir. Ancak VI. yüzyılda coğrafi bir terim olarak ”Türkiye” kelimesi ise ilk kez Bizans kaynaklarında geçmektedir.

 

Öte yandan ”Türk” adına Çin, Arap, Pers. Bizans, Rus, Macar ve Hint gibi pekçok kaynakta rastlanması, Türklerin çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını ve topluluklarda etkileşim içinde olduğunu kanıtlamaktadır.