Avarlar (Aparlar/Juan Juanlar)

0
140

Arap ve Bizans kaynaklarında ”Avar”, Çin kaynaklarında ”Juan-Juan” adıyla geçen bu devlet, Göktürkler tarafından da ”Apar” olarak adlandırılmıştır.

Orta Asya’da bir devlet kurmuşlarsa da Göktürkler bu devlete son vermiştir.

Balkanlar’a göç eden Avarlar,Bayan Han önderliğinde Orta Avrupa’da ikinci kez bir devlet kurmuşlardır.

Slav topluluklarını devlet yönetimi ve milli bilinç yönünden etkilemişlerdir.

Hristiyanlığı benimseyen Avarlar zamanla asimile olup kimliklerini yitirmişlerdir.

Ayrıca Avarlar üzengi ve süvari kılıcını Avrupa’ya tanıtmışlardır.

Dikkat: İstanbul’u kuşatan (619 ve 626’da iki kez) ve Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk topluluğu Avarlar‘dır.