Uygur Devleti (744-840)

0
155

Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan‘dır.

Karluk ve Basmillerle birleşip, Göktürk Devleti‘ne son vererek kendi devletlerini kurmuşlardır.

Merkezleri Ötüken‘dir. Ancak daha sonra Ordu Balıg (Karabalgasun)olmuştur.

Kutluk Bilge Kül Kağan’ın ölümü üzerine yerine oğlu Moyen-Çur geçmiştir. Bu dönemin en önemli olayı, Araplarla Çinliler arasındaki 751 Talas Savaşı’dır.

Bögü Kağan Dönemi’nde Lo-yang seferi sonrasında Mani dini kabul edilmiştir. Bögü Kağan Manihaizm dinini halkına kabul ettiren ilk ve tek hükümdardır.

Bu dönemde hayvansal ürünlerin tüketimini ve savaşmayı yasaklayan Manihaizm dininin etkisiyle göçebe yaşam tarzının yerini ”yerleşik hayat” almaya başlamıştır.

840’ta Kırgızlar tarafından yıkılan devlet, Sarı Uygurlar ve Turfan Uygurları olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Turfan Uygurları Moğolların bünyesinde önemli görevlere gelmiş, ayrıca bu topluluğun Türk kültüründen etkienmesine olanak sağlamışlardır.

Unutma: Uygur adı, şahin sürati ile dolaşan ve hücum eden anlamı taşımaktadır.