Cilalı Taş Devri (Neolitik Çağ)

0
336

İnsanoğlunun toprağı işleyerek tarıma açması büyük bir devrimdir. Böylece günümüz yaşantısının da temelleri atılır.

Tarımsal faaliyet göçebelikten yerleşikliğe geçişe yol açar.

Ayrıca hayvanlar da evcilleştirilir. İlk köyler kurulur. Çanak çömlek yani seramik sanatı da başlar.