İlk Türk İslam Devletlerinde Taşra Yönetimi

0
82

Türk İslam devletleri‘nde taşra teşkilatı; eyalet, vilayet, kaza ve köylerden meydana geliyordu.

Bu bölgelerde askeri valiler ya da hanedan üyeleri görevlendirilmiş, taşrada görev yapacak olan yöneticiler atabeyler tarafından yetiştirilmiştir.

Taşra Yönetimindeki Devlet Görevlileri:

Melik: Bir bölgenin yönetimi ile ilgili görevlendirilenhanedan üyeleridir. Melikler iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlı hareket etmişlerdir. Bu durum Selçukluların yönetimde merkezi otoriteye önem verdiklerini göstermektedir.

Atabey: Devlet idaresini öğrenmeleri ve iyi bir yönetici olabilmeleri için eyaletlere gönderilen erkek çocuklarını, devlet yönetimi konusunda eğiten kişilerdir (Osmanlı’daki karşılığı Lalalık’tır.).

Şıhne: Eyalet ve vilayetlerin başında bulunan askeri ve idari yöneticidir.

Amil (Ummal): Vilayetlerde vergilerin toplanmasından sorumlu olan görevlidir.

Muhtesip: Vilayetlerde ticari hayatın düzenlenmesi (pazarlarda fiyatların, tartı ve ölçü aletlerinin ve üretilip satılan malların kalitesinin denetlenmesi) ve belediye çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu görevlidir.

Amid: Vilayetlerde yönetimden sorumlu sivil görevlidir.

Ulak: Saray ve taşra yönetimi arasında haberleşmeyi sağlar.

Subaşı: Taşrada şehirlerin güvenliğinden sorumlu kişidir.