İyonlar

0
242

İyon kavmi tarafından milattan önce 1200’de Batı Anadolu’da oluşturulan bir medeniyettir. Batı Anadoluda kabaca Gediz Nehrinden, Küçük Menderes Nehirlerine kadar ki kıyı bölgesine İonya adını vermiştir. Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. 12 şehir devletinden oluşan bir birlik oluşturmuşlardır. Bu şehirler sırasıyla Miletos, Myos, Priene, Efes, Kolophon, Lebedos, Teos, Erythria, Klazomenia, Phokia Samos ve Khios. Smyra aslında Aiol birliğinde iken daha sonradan ionlaşmıştır.

Halikarnos ise Dor birliğinden atılınca, İon birliğine girmiştir. Ticaret yollarının bitiş noktasında bulunmaları, tarım ve deniz ticareti sayesinde zenginleş­meleri sonucunda kültürel ve bilim yönüyle Anadolu medeniyetlerinin en gelişmişini oluştur­muşlardır. Yerleşme amacıyla özellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarından pek çok koloni kurmuşlardır.. Şehir devletleri halinde yaşamaları, bilim adamlarının yetişmesine uygun özgür düşünce or­tamına zemin hazırlamıştır.

Bazı ünlü İyonyayılar; tıpta Hipokrat, tarihte Herodot, felsefe’de Diyojen, matematikte Pisagor, Thales gibi bilim adamları yetişmiştir. İnsan şeklinde düşündükleri çok tanrılı din anlayışı vardır. Özellikle Efes kentinde bir ana tanrıça figürü olan Artemis önemli tanrıçalardadır. Persler tarafından İonyalılar’a son verilmiştir.

Perslere teslim olan Miletos hariç diğer birçok ion kenti yağmalanmıştır. Atinanın desteklediği bazı isyan girişimleri olduysada bu girişimler sonuçsuz kalmıştır. Mimaride

İyon nizamını geliştirmişlerdir. (Örnek, Efes harabeleri)