Tâceddinoğulları (1378-1428)

0
20

Taceddin Bey tarafından Ordu çevresinde kurulmuş denizci bir beyliktir.