Urartular (M.Ö. 900)

0
230

Urartu devleti, Doğu Anadolu’da Asya kökenli Huriler tarafından kurulmuştur.

Merkezi Tuşpa (Van) olan Urartular, yaklaşık iki yüzyıl boyunca Doğu Anadolu’da önemli bir güç oluşturmuşlardır.

M.Ö. 600’lerde Medler tarafından yıkılmışlardır.

Krallıkla yönetilmiştir. Ülkeyi eyaletlere ayıran Urartular, valileri merkezden atayarak merkezi otoriteyi güçlü tutmayı amaçlamışlardır.

Urartular, mezarlarını ev ve oda biçiminde yapmışlar, mezarlara ölünün değerli eşyalarını koymuşlardır.

Not: Bu durum, Urartularda öldükten sonra hayatın devam ettiğine dair inancın yaygın olduğunu göstermektedir.

Urartular tarım, hayvancılık ve madencilikle uğraşarak geçimlerini sağlamışlardır. Tarımı geliştirmek için sulama kanalları yapmışlardır.

Bunların en önemlisi 80 km uzaktan su getiren Şamran kanalıdır.

Urartularda kaya işçiliği, maden işlemeciliği ve su mimarisi gelişmiştir.

Asur çivi yazısını ve hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.