İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Yazı

0
125

Eski Türklerde yazı Göktürkler (Orhun Kitabeleri) ile başlamıştır.

Göçebe yaşam tarzı nedeniyle yazılı hayatın gelişmediği ilk Türk devletleri, tarih boyunca pek çok alfabe kullanmışlardır.Bunlardan ikisi milli alfabedir.

Göktürk (Orhon) Alfabesi: Türklerin ilk milli alfabesi olup 38 harften oluşur. Göktürk (Orhun) Kitabeleri bu alfabe ile yazılmıştır.

Uygur Alfabesi: Türklerin ikinci milli alfabesi olup Uygurların Soğd alfabesinden etkilenerek oluşturduğu 14-18 harften oluşan alfabedir.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler:

1-) Orhon (Milli)

2-) Uygur (Milli)

3-) Soğd

4-) Kiril

5-) Arap

6-) Latin