Memlukler (Kölemenler) (1250-1517)

0
106

Kurucusu Memluk Komutanı İzzeddin Aybeg‘dir.

Moğolları tarihte ilk kez 1260 Ayn Calud Savaşı‘nda yenerek Avrupa’nın Moğol istilası altına girmesini önlemişlerdir.

Abbasi halifeliğini Mısır’da sürdürme politikası izlemişlerdir.

Memlukler, Yavuz Sultan Selim’in 1516-1517‘deki Mısır Seferi ile son bulmuştur. Bu gelişme ile birlikte halifelik Osmanlılara geçmiştir.

Unutma: Memlukler, diğer devletlerden farklı olarak ”kut” inancını benimsememiştir. Buna bağlı olarak ”devlet hükümdar ailesinin ortak malı” kabul edilmemiş ve her emire sultan olabilme hakkıverilmiştir. Bu durum yönetimde sık sık taht kavgalarına yol açmış, saltanat ve hanedanlık kültürü oluşmamıştır.