Karamanoğulları (1256-1478)

0
52

Karaman Bey tarafından Konya ve Karaman çevresinde kurulmuştur.

Kendisini Anadolu Selçuklu Devleti‘nin mirasçısı olarak gören beylik Konya’yı kendisine başkent yapmıştır.

Unutma: Konya, Anadolu Selçuklu Devleti ile Karamanoğulları‘na başkentlik yapmıştır.

Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran beyliktir.

Karamanoğlu Mehmet Bey, 1277’de yayımladığı bir fermanla ”Bu günden sonra divanda, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” diyerek Türkçeyi ilk kez resmi dil ilan etmiştir.