Tıbbi Biyokimya ve Kullandığı Yöntemler

0
42

Yunanca “canlı” anlamındaki “bios” sözcüğünden köken alır ve “canlı kimyası” anlamına gelir. Biyokimya canlı varlıkların yapı, işlev ve canlılık olaylarını biyomoleküller düzeyinde inceler.

Biyokimya, hücrelerin hangi kimyasal organizasyon prensibine göre kurulduğunu, bir hücre içinde cereyan eden sayısız reaksiyonların aynı zamanda nasıl bir uyum içerisinde gerçekleştiğini, hücre bölünmesi ve farklılaşması ile hangi kimyasal olayların ilgili olduğunu inceler. Ayrıca sebebi, metabolizma reaksiyonlarının bozulması veya yetersizliği olan birçok hastalığa da açıklık getirir.

Biyokimya; biyofizik ve genetik ile elele vererek yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkiyi daha iyi ortaya koyabilen bir alan oluşturur ki buna “moleküler biyoloji” denir. Bunun da hastalıklara yönelmiş dalına “moleküler patoloji” adı önerilmiştir.

Biyokimya ile mikrobiyoloji, farmakoloji-tedavi, genetik, immunoloji, endokrinoloji, beslenme vb öbür biyolojik bilimler ve ayrıca klinik bilimler birbirine doğru gelişmişler, birbiri içine girmişlerdir. Bu yüzden, biyokimya için bağımsız konuların ve kesin bir sınırın gösterilemeyeceği ortadadır.

Kullandığı Yöntemler:

Molekül düzeyinde incelemeleri kapsadığı için daha çok dolaylı yolları kullanır. Başta kimya, fizik, fiziko-kimya vb birçok molekül ve madde bilimi dallarında türlü bulgulardan yararlanır ve yöntemlerini uygular.

Canlı Organizmanın Kuruluş Prensibi:

Canlı maddeler cansız moleküllerden kurulur. Bu moleküller ferdi inceleme ve izole edilmeleri sırasında cansız maddenin davranışına etkiyen fizik ve kimya kurallarına uygun hareket ederler. Bununla beraber, canlı organizmalar, cansız maddelerin sahip olmadığı olağanüstü özellikler taşırlar Bu spesifik özelliklerin incelenmesi Biyokimya’yı meydana getirir.