Pasinler Savaşı (Büyük Selçuklu Devleti & Bizans/Gürcü İttifakı) (1048)

0
110

Bu Savaş Büyük Selçuklu Devleti ile Bizanslılar arasındaki ilk savaş olup ayrıca Bizans’a ve Gürcülere karşı kazandıkları ilk büyük zaferdir.

Tuğrul Bey’in zaferiyle sonuçlanan bu savaş sonrasında, Bizans yıllık vergiye bağlanmış ve Gürcü kralı esir alınmıştır.

Yapılan antlaşmaya göre; Bizans İstanbul’daki caminin onarılmasını ve bu cami’de hutbenin Abbasi Halifesi ile Tuğrul Bey adına okunmasını kabul etmiştir.

Pasinler Savaşı ile ayrıca Anadolu toprakları’nın fethi de hızlanmıştır.