Hem Denizde Hem Karada Görebilen Dörtgöz Balığı

0
159

Dörtgöz Balıkların Gözleri Yatay Olarak İki Parçaya Ayrılmıştır Ve Hem Suyun Altını Hem De Üstünü Görebilirler…

Dörtgöz balıkları, Ortave Güney Amerika’da yaşayan balıklardır. Dörtgözü varmış izlenimi vermesi ilginçtir. Aslında gözleri yatay olarak iki ayrı parçaya bölünmüştür. Üst parçayı suyun üstünü, alt parçayı ise suyun içini görmek için kullanır. Aslında su ile suyun dışı için ayrı ayrı merceklerin olması gerekiyorsa da, bu balıkta bir tek göz merceği vardır.

Günün çoğunu, gözlerinin üst yarıları suyun üstünde kalacak şekilde yüzerek geçirir. Bu sayede hem besin arar, hem de su içinden gelebilecek tehlikeli gözler. Birçok kara hayvanlarındaki gibi gözyaşı keseleri olmadığından, zaman zaman başını tamamen suyun altına alarak gözlerinin kurmasını önler.

Dörtgözün bir diğer ilginç özelliği de üremesi ile ilgilidir. Erkek balıkların üreme organları gövedenin sol ya da sol yanında olabildiği gibi, dişilerinki de bir delikle sağdan ya da soldan açılır. Bu yüzden sağdan delikli bir dişi solak bir erkek, soldan delikli bir dişi ise üreme organı sağda olan bir erkek bulmak zorundadır.