Güzel Sesli Kanaryalar

0
65

Sadece Dişi Kanaryalar Ötebilir…

Kanarya güzel sesiyle ün yapmış kafeslerde beslenen bir kuştur. Kanarya, ismini Latince’de köpek anlamına gelen ‘cannarie’ kelimesinden almıştır.

Bütün dünyaya yayılmış bir kafes kuşudur. Serçe iriliğinde olup, evcilleri sarı renktedir. Boyları 13 cm civarındadır. Yabanilerin sırtı gri çizgili zeytin yeşildir, karnı sarımtırak yeşildir. Dişilerin renkleri daha soluktur. Yabani kanaryaların sesi daha etkileyici ve kuvvetli olduğu hâlde, kafes kanaryaları kadar değişken değildir. Sadece dişi kanaryalar ötebilir. Evcillerin renkleri, esaret hayatın etkisiyle sarıya dönüşür. Nadir olarak beyaz ve kırmızımsı olanları da vardır. Tohum ve taze bitkiyle beslenirler.

Dişiler tüy, kıl, yosun ve köklerden ağaç veya çalılara fincan şeklinde gizli yuvalar yaparlar. Dişi, kahverengi benekli açık mavi renkli 3-5 yumurta yumutlar, kuluçka süresi 13 gündür. Bu devrede erkek kanarya dişiyi devamlı besler. Yavrular çıplak ve gözleri kapalı olarak yumurtadan çıkarlar. 17 günde tüylenerek üçüncü hafta sonunda yuvayı terk ederler.