Kuvaz

0
280

İngilizce: Kuvasz

Kimi yazarlar Kuvaz ırkının Hun İmparatorluğu Dönemi’nden beri var olduğunu öne sürmektedir. Diğer bazı yazarlar ise, Kuvaz’ın Moğol istilasından kaçarak 1200 yılında Macaristan’a sığınan Türkler’e ve beraberindeki sürülere eşlik ettiğini bildirmektedir.

‘Kuvasz’ adı, Türkçe’de ‘Bekçi’ anlamına gelmektdir. Bu ırk en görkemli günlerini XV. yüzyıl’da insanlara değil yanlızca Kuvaz ırkı köpeklerine güvendiğini söyleyen Kral I. Matyas’ın sarayı’nda yaşamıştır.

Kralın ölümüyle birlikte Kuvaz ırkı yeniden Ortaçağ boyunca çoban köpeği olarak görev almıştır.

Irk Özellikleri:

Gürbüz bir ırk olan Kuvaz’ın vücudu orantılıdır. Ortalama omuz yüksekliği 75 cm, ortalam vücut ağırlığı ise 50 kg’dır.

Başı çok güzel olup, kafatası ve ağız-burun bölgesi arasındaki geçişin güzel bir eğimi vardır ve uzun burnu da uca doğru narin bir şekilde daralır.

Gözleri çekik ve koyu kahverengidir. Kulakları sarkık (katlanmış gibi) ve başa yakındır.

Kuvaz, alçakta tuttuğu kuyruğunu heyecanlandığında diker.

Tüy örtüsü beyaz veya fildişi rengindedir. Baştaki ve ayaklardaki tüyler kısa, vücudu örten tüyler ise 10-15 cm uzunluğunda ve dalgalıdır.

Mizacı:

Gözü pek olmakla birlikte, itaatkar ve iyi huyludur.

İnsanlığa Katkıları:

Kusursuz bir çoban köpeği, sürüyü kurtlara karşı korur. Güzel ve iyi huylu olması nedeniyle refakatlı köpek olarakta görev almaktadır.